Pin
Send
Share
Send


Foclóir na Gaeilge Acadamh Ríoga na Spáinne (RAE) Tagraíonn sé don luach barrachais Is maith liom é méadú de luach ar rud nó rud faoi bunchúiseanna eistreacha leo . An coincheap, ar a dtugtar ainm luach barrachais , a d'fhorbair an Ghearmáinis Karl Marx (1818 -1883 ).

Mar atá ráite ag Marx , is éard atá i luach barrachais luach go ngineann an t-oibrí a fhaigheann tuarastal as a chuid oibre os cionn an airgid a léiríonn a iarracht oibre . An luach seo, a d'fhéadfaí a shainmhíniú mar obair gan a bheith íoctha leis an oibrí, tá sé i lámha an chaipitlí, a mheasann sa bharrachas go bhfuil luach carnadh airgeadaíochta ann.

Chun coincheap an bharrachais a thuiscint, ní mór a chur san áireamh go bhfreagraíonn gach marsantas do phraghas a bhaineann leis na nithe seo a leanas: am oibre atá riachtanach go sóisialta do do táirgeadh. Measann Marxism go bhfuil an fórsa saothair mar thráchtearra, a bhfuil a luach nasctha leis an ngá riachtanach chun go mbeidh an t-oibrí in ann a mhacasamhlú agus a atáirgeadh.

Breathnaímis ar an gcoincheap seo trí shampla praiticiúil: má tá duine ag obair naoi n-uaire sa lá chun a shásamh a chomhlíonadh riachtanais bunús agus a theaghlach, ag fáil pá 60% faoi bhun an ghnáth-ama ina cheannteideal, tá an céatadán eile den tuarastal i lámha a fhostóra, agus is ionann é agus an barrachas a ghin an obair. Is luach barrachais nua agus breise é an luach seo, toisc nach bhfuil sé mar chuid d'aon chomhpháirt eile den phróiseas táirgthe.

Is éard atá i gceist le leithreasú an bharrachais seo ná saothrú caipitleachas . De réir Marx , féadfaidh an caipitlí leibhéal an dúshaothraithe a mhéadú trí uasmhéadú a dhéanamh ar luach barrachais iomlán (ón lá oibre a shíneadh) nó ón luach barrachais coibhneasta (ag laghdú luach an lucht saothair).

Cáin Cáilmheasa

Sa Spáinn, nuair a bhíonn an maoin de mhaoin, nó na fíorchearta air (mar atá i gcás dleachta), caithfidh tú íoc as cáin ar an méadú ar luach na talún uirbí, ar a dtugtar luach barrachais. Tar éis díolachán, is é an duine, an t-eintiteas nó an chuideachta a dhíolann an cháin a íocann í, as an méadú ar an luach a thrasnaigh an talamh le linn a sheilbh, mura díoltóir neamhchónaitheach sa tír é (sa chás seo) má thagann an oibleagáid ar an gceannaitheoir).

cáin Caithfear cáilmheas a íoc laistigh den chéad 30 lá gnó ó am an tarchuir. I gcás oidhreachtaí, arb é an faighteoir an té a chaithfidh an cháin a íoc leo, síneofar an téarma go sé mhí ó lá an bháis, leis an síneadh féideartha go bliain amháin, tríd an iarraidh scríofa ábhartha roimh dhul in éag den chéad tréimhse.

Ba chóir a thabhairt faoi deara nár cheart an cháin seo a íoc i ngach cás; Seo a leanas roinnt de na heisceachtaí:

* an méid a chuir cearta agus sócmhainní arna ndéanamh ag céile leis an gcomhpháirtíocht phósta, breithniú a fhíoraítear ina bhfabhar nó aistriú a rinneadh leis an gcuspóir a gcomhshócmhainní a íoc;

* tarchur a maith maoin ó chéile amháin go céile eile, nó duine dá leanaí, chun pianbhreith neamhniú nó colscaradh pósta a chomhlíonadh;

Mar an gcéanna, tá na heintitis agus na daoine seo a leanas díolmhaithe ó íocaíocht:

* an Stát, chomh maith lena ghníomhaireachtaí uathrialacha;
* na pobail uathrialacha, a shíneann chuig a n-eintitis dlí phoiblí;
* aon institiúid atá cáilithe mar thairbheach;
* ar aithníodh iad a bheith díolmhaithe trí chomhaontuithe nó cóireáilte de chineál idirnáisiúnta;
* An Chrois Dhearg

Pin
Send
Share
Send