Pin
Send
Share
Send


Cíos an fóntais nó an sochar rud a thugann rud éigin nó a ghearrtar air. An téarma a thagann ón Laidin reddĭta, is féidir é a úsáid mar chomhchialla do ioncam I gcúinsí áirithe. Mar shampla: “Dhá bhliain ó shin cheannaigh mé árasán ar an trá agus inniu faighim ioncam cúig chéad dollar in aghaidh na míosa”, “Tá an t-ioncam bliantúil infheistíochta an-bhuntáisteach”.

Sa chiall seo, tá sé tábhachtach a dheimhniú, nuair a bhíonn tú ag caint faoi thír, go n-úsáidtear an téarma ioncam mar chomhchiallaigh ar ioncam. Sa chás seo, déantar an tasc bailithe caipitil seo bunaithe ar shraith critéar ar nós ioncam per capita, a bhunaíonn an gaol idir líon na gcónaitheoirí agus an olltáirgeacht intíre. Úsáidtear an dara ceann freisin mar chritéar cainníochtaithe ioncaim, go díreach chun luach eacnamaíoch táirgthe earraí agus seirbhísí náisiúin ar leith a chinneadh in am a bunaíodh freisin.

Is díol spéise é aird a tharraingt ar na blianta ó shin go raibh ioncam feudal ann. Go sonrach, a tháinig chun sainmhíniú a dhéanamh ar an bpróiseas trínar chuir an chléir agus na haicmí uachtaracha den ordlathas sóisialta meánaoiseach, na huaisle agus na ríthe, na barrachais a leithreasú a raibh meicníochtaí táirgthe na tuathánach acu.

Go sonrach, rinneadh an chéad cheann den staid sin a shaibhriú agus bhain sé tairbhe as an airgead a bhí ar na peasanaigh iad a íoc nó ag spíosraí, a tháinig chun bheith ina gcuid de na barra a rinne siad gach bliain.

Mar sin féin, sa stair, bhí an cíos ar a dtugtar an daonra. Nuair a d'athbhunaigh na Monarchs Caitliceach Granada, nuair a cruthaíodh ioncam sna tailte Andaláise seo ba cháin a bhí ar Chríostaithe a bhí ag iarraidh a bheith ina n-úinéirí talún agus tithe cloí leo. Sa chás seo, ní hamháin go raibh orthu an méid a chosain siad a íoc ach bhí orthu freisin méid eacnamaíoch a thabhairt don Eaglais.

Is é an cíos a íocann tú freisin cíos nó léas: “Tá súil agam muirear a ghearradh sna laethanta amach romhainn ós rud é go gcaithfidh mé cíos an árasán a íoc”, “Níl an gnó seo brabúsach a thuilleadh: tá costas mór ar innealra”..

Tugtar é ioncam airgeadais le dáileadh an chaipitil a tharlaíonn i dtréimhsí éagsúla. Ciallaíonn sé seo go bhfuil dátaí éagtha difriúla ag na príomhchathracha seo. An ioncam airgeadais leanúnach is é an ceann nach gcuireann athruithe i láthair sna tréimhsí difriúla, agus an t-athrú ioncam airgeadais athraitheach Is féidir é a athrú de réir cúinsí éagsúla.

Tagraíonn eacnamaithe don dáileadh ioncaim an dóigh a n-ainmnítear acmhainní ábhartha a sochaí idir na ranganna éagsúla Is iad na náisiúin is ealaíonta nó an leibhéal cothromais is airde ná na tíortha sin ina ndéanann na haicmí uachtaracha nó ceannasacha monalú ar ioncam nach bhfuil ró-dhifriúil leis an gceann a bhraitheann an chuid eile de na haicmí sóisialta.

I go leor tíortha, tá a cáin ioncaim a dhéanann cáin ar ioncam daoine agus / nó cuideachtaí. De ghnáth, ríomhtar é mar chéatadán athraitheach de réir leibhéal ioncaim.

Pin
Send
Share
Send