Pin
Send
Share
Send


Is é an chéad rud a chinnfidh sé sula dtagann sé go hiomlán le brí an téarma asláithreacht ná a bhunadh aibíochta. Sa chás seo is féidir linn a rá gur focal é a thagann as Laidin agus is toradh é ar dhá shuim den teanga sin:
- “Absentis”, is féidir a aistriú mar “sé atá i bhfad ar shiúl”.
-An iarmhír "-ismo" a úsáidtear chun "gníomhaíocht" a léiriú.

An téarma neamhláithreacht go nglacann an Acadamh Ríoga na Spáinne (RAE ) i do fhoclóir mar chomhchiall do neamhláithreacht . Tagraíonn an coincheap don neamhláithreacht ó dhuine go dtí an suíomh nach mór dó oibleagáid a chomhlíonadh nó feidhm a fhorbairt.

Tá neamhláithreachas le feiceáil i gcomhthéacsanna éagsúla. San ionad oibre, tagraíonn an smaoineamh do sárú ar oibleagáid oibrí ar fhreastal ar an áit ina ndéanann sé a ghnáthchúraimí. Sé asláithreacht I bhfocail eile, tugann sé le tuiscint nach dtéann an t-oibrí chuige obair .

Is féidir a rá go sáraíonn neamhláithreachas sárú ar na hoibleagáidí atá bunaithe sa chonradh fostaíochta. I gcás duine amháin cuideachta , nach gcuireann fostaí míchaoithiúlacht eagraíochtúil agus go bhféadfadh sé costas breise a chruthú.

D'fhéadfadh neamhláithreacht oibre a bheith údar maith agus a bheith intuartha (nuair a chuireann an t-oibrí in iúl don chuideachta go bhfuil galar nó ar chúis eile le force majeure, ní féidir leo dul ag obair ar feadh tréimhse áirithe) nó gan aon údar maith a bheith leo thuar (má chailleann an t-oibrí obair gan fógra roimh ré). Tá caint ann freisin ar neamhláithreacht nuair atá an fostaí i láthair ina ionad oibre, ach ní chomhlíonann sé na tascanna sannta.

I scoileanna, tá leantacht : gan mac léinn a bheith as láthair scoil . Nuair a dhéantar lochtanna arís agus arís eile, éiríonn neamhláithreachas ina fhadhb shóisialta agus oideachais.

Is iad na cúiseanna iomadúla is féidir a bheith ina gcúis leis an bhfrithántacht. Mar sin féin, is iad seo a leanas na cinn is suntasaí:
-Teaghlaigh struchtúrtha.
-Teochracha ina bhfuil láithreacht láidir acu ó dhrugaí go foréigean.
- Féadann an fíric go bhfuil leanbh ina íospartach bulaíochta a bheith ina chúis le neamhláithreachas a roghnú mar bhealach chun an cás sin a sheachaint a bhfuil an oiread damáiste ann dá bharr.
- Go bhfuil an páiste bainteach le gníomhaíocht le coireacht mar chúis le neamhláithreacht scoile.
- Bheith mar chuid de theaghlach agus de thimpeallacht nach spreagtar oiliúint riamh ag aon am.

Mar is féidir leat a shamhlú, má tá leanaí ann a leanann de bheith ag cur i bhfeidhm a n-áirítear asláithreacht scoile, caithfimid a dheimhniú go dtagann sé as. Go háirithe, déanfar dochar dóibh seo ar chúiseanna éagsúla:
- Ní bhfaighidh siad foirmiú maith a cheadaíonn dóibh ní hamháin a láthair i láthair ach a dtodhchaí ghairmiúil a chraoladh.
-Beidh go leor rioscaí eile ann go mbeidh eisiamh sóisialta orthu.
-Tá níos mó rioscaí ag baint leo maidir le dul i dteagmháil le coireacht, andúil i ndrugaí ...
-Ní bheidh siad in ann bonn oideachais a bheith acu a fhreastalaíonn orthu ní amháin mar fhoinse eolais ach mar luachanna, atá riachtanach chun cónaí sa tsochaí.

Tá sé tábhachtach a choinneáil i gcuimhne go bhfágann triantacht nach féidir le mac léinn a gcuid oiliúna acadúla a dhéanamh de ghnáth. Sin an fáth a ndéanann na húdaráis oideachais iarracht é sin a chomhrac feiniméan .

Pin
Send
Share
Send