Ba mhaith liom gach rud a fháil

Léarscáil Pholaitiúil

Pin
Send
Share
Send


Má bhriseann muid an téarma seo ina dhá chuid, ag cur síos ar gach ceann de na focail a dhéanann sé, is féidir linn sainmhíniú ceart a fháil air.

An téarma léarscáil Tá a bhunús sa fhocal Laidine mappa agus tagraíonn sé do scéim grafach a léiríonn réigiún críochach. Go ginearálta, tá na léarscáileanna cothrom, cé go bhfuil cinn sféarúla ann freisin (léarscáil an domhain).
Ar a thaobh, coincheap na Gaeilge polaiteoir , is aidiacht í a thagraíonn don polaitíocht (feidhmiú cumhachta nó an próiseas a fhorbraíonn pobal chun cinntí idé-eolaíocha a dhéanamh a ligeann dúinn comhspriocanna a bhaint amach).

Tríd an dá bhrí a aontú is féidir linn a thuiscint go bhfuil cáilíocht léarscáil pholaitiúil cuirtear i bhfeidhm é ar na léarscáileanna sin a léiríonn an aonáin pholaitiúla éagsúla ina bhfuil críoch roinnte. Ceadaíonn na heintitis seo, a shocraíonn an duine, an talamh a roinnt agus a eagrú, arb ionann é agus é féin suíomhanna , cathracha , cúigí , etc. I roinnt cásanna, áirítear le léarscáileanna polaitiúla gnéithe eile a chruthaigh daoine, mar shampla rianta traenach , bóithre (bóithre) nó teorainneacha críochacha saorga.

Ní hionann léarscáil pholaitiúil agus a léarscáil fhisiciúil mar gurb iad na soicindí na cinn a léiríonn timpistí an nádúr (aibhneacha, plána, sléibhte, etc.), gan a bheith tábhachtach don ceannasacht go bhfuil gach Stát ar an gcríoch. I bhfocail eile, taispeánann léarscáil pholaitiúil teorainneacha teorann, agus cuireann tréith fhisiciúil saintréithe geografacha an chríoch sin i láthair.

Tá roinnt léarscáileanna ann a chomhcheanglaíonn an dá chineál dearaidh seo, ar a dtugtar léarscáileanna fisiciúla polaitiúla agus taispeáin, ag an am céanna, feiniméin nádúrtha agus comhpháirteanna polaitiúla.

Mar aon le léarscáil ar bith, tá airíonna méadracha cabhraíonn láithreacht i léarscáileanna polaitiúla le tomhais a tharraingt agus ríomhaireachtaí a dhéanamh ar achair gheografacha nó ar dhromchlaí geografacha le cruinneas maith.

Ionas gur féidir teacht ar an bhfaisnéis seo go léir ón léarscáil chéanna, tá an cartagrafaithe (na saineolaithe atá i gceannas ar a fhorbairt) ag dul i muinín teicnící éagsúla chun na sonraí a shimpliú, ag baint úsáide as scálaí, siombailí agus dathanna difreáilte. I gcás léarscáileanna polaitiúla, is féidir leis an mbileog chéanna a thaispeáint conas a roinntear tír i gcúigí, céard iad príomhchathracha gach cúige agus conas atá siad nasctha thar bhóithre.

Gnéithe de léarscáil pholaitiúil

Ligeann dáileadh na n-eilimintí i léarscáil pholaitiúil don pointí spéise éagsúla don bhreathnadóir, príomhchathracha tíortha nó cúigí, cathracha is suntasaí, limistéir gheografacha atá tábhachtach chun eagraíocht pholaitiúil an cheantair a thuiscint, na haibhneacha is tábhachtaí agus sonraí maidir le leas iomlán do gach tír nó cúige.

Maidir leis an teorainneacha a scarann ​​gach tír tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil na cinn sin a bhfuil cuma orthu go bhfuil siad glactha go hidirnáisiúnta bailí, agus ní iad siúd a chreideann gach tír gurb iad teorainneacha a gcríoch iad. Mar shampla, i gcás na dtíortha sin a dhíospóid píosa críche atá cóngarach don dá cheann, ar na léarscáileanna beidh sé le feiceáil ar thaobh an Stáit sin go nglacann an chuid eile de thíortha an domhain mar cheann ceannasach na críche sin, cé nach gur gá do gach saoránach a thuiscint ar an mbealach seo.

An cineál eagraíocht pholaitiúil is féidir a thaispeáint ar léarscáil den chineál seo gur féidir iad a roinnt ina bpáirtithe nó ina hallaí baile, ina Stáit nó ina dtíortha, i gCúigeanna, i gContaetha, Feudos, Emirates, i gCathracha agus i gComharsanachtaí. Ní amháin go bhfuil sé úsáideach chun cabhrú le daltaí tuiscint a fháil ar struchtúr polaitiúil áit áirithe, ach freisin ionas go mbeidh a fhios ag na Stáití go mion cén réimse dá réimsí agus go bhfuil a fhios acu conas bearta a dhéanamh chun iad a chaomhnú.

go leor cineálacha léarscáileanna , is féidir linn a lua:

An léarscáil an domhain , mar shampla, dáileadh polaitiúil a thaispeáint ar fud an domhain. Tá siad sféarúil agus is iondúil go mbíonn seafta rothlach ann a ligeann duit é a bhogadh chun gach tír a fheiceáil gar dá chéile.

An léarscáileanna geolaíochta is iad sin na cinn a cheadaíonn tréithe na gcarraigeacha agus na ndríodar geolaíochta in áit a bhreathnú; iontu is féidir leat línte lochtanna, erosions féideartha nó timpistí geolaíochta a fheiceáil agus staidéar a dhéanamh ar struchtúr inmheánach talún na háite. Is siombailí uilíocha a léirítear iad ionas go dtuigfidh aon chonair an ábhair iad leis an tsúil nocht (mar shampla, go léiríonn sléibhte triantán).

Tá freisin léarscáileanna ilchuspóireacha , ina bhfuil éagsúlacht faisnéise riachtanaí do speisialtóirí i réimsí áirithe. Is iondúil go ndéantar ionadaíocht ar na gnéithe a bhaineann le hidreagrafaíocht, an gréasán bóithre, an fhíoragrafaíocht, na daonraí agus aon fhaisnéis a mheastar a bheith ábhartha chun réigiún áirithe a anailísiú.

Tá freisin léarscáileanna aeráide (taispeánann siad dath na ngrúpaí aeráide éagsúla i gcríoch), léarscáileanna uirbeacha (taispeánann sé ceantair uirbeacha réigiúin agus na bealaí cumarsáide difriúla eatarthu), léarscáileanna topagrafacha (tá an fhaisnéis go léir a bhaineann le tionóiscí nádúrtha agus saorga áit áirithe iontu) ).

Pin
Send
Share
Send