Pin
Send
Share
Send


An smaoineamh méid Tagraíonn a cainníocht (cuid nó uimhir). Is minic a úsáidtear an coincheap maidir le tomhas atá doiléir, míchruinn nó neamhchinntithe.

Mar shampla: "Níl sainmhíniú déanta fós ar mhéid na táille atá le híoc ag bialanna", “Tá sé mar aidhm ag oibreacha sóisialta an méid a fhaigheann siad gach mí a mhéadú”, “D'fhógair an comórtas úrscéal méadú ar mhéid na Gaeilge luaíocht dámhachtain eacnamaíoch don bhuaiteoir ”.

Cuir a rialtas cúnamh deontais ó 1000 pesos go míosúil do mhic léinn ollscoile ar ghairmeacha teicniúla. Má shocraíonn tú, i bhfianaise géarchéime geilleagraí, an chabhair sin a ghearradh i 50% agus a tharlaíonn 500 pesos in aghaidh na míosa , is féidir a rá gur laghdaíodh an méid.

Glac cás le rún a dhéanann barraí a íoc Canónach ionann agus 5% dá n-ollioncam más mian leo spás poiblí a úsáid chun cathaoireacha agus boird lasmuigh a chur. Má shocraíonn na húdaráis an táille seo a mhéadú 7% den ollioncam, méadóidh an méid atá le híoc as na barraí.

An pinsean is íocaíocht í a d'fhéadfadh a bheith sealadach nó ar feadh an tsaoil mar gheall ar chás ar leith nó tar éis an teorainn aoise a bunaíodh de réir an dlí a bhaint amach chun gníomhaíocht oibre a fhorbairt; ag glacadh an dara brí (is é sin, mar chomhchiall do scor), sa Spáinn, déantar an méid a chinneadh trí ghlacadh leis an mbonn rialála agus an céatadán ginearálta comhfhreagrach a chur i bhfeidhm de réir líon na mblianta a chuir an duine leis.

Má dhéanann an cáiníocóir rochtain ar an scor tar éis dul thar an ngnáth-theorainn aoise reatha, ansin ní mór an céatadán breise chun saol oibre a shíneadh, chomh maith leis an gcomhéifeacht laghdaithe a chomhfhreagraíonn do gach cás ar leith, a chur i bhfeidhm freisin.

Tugtar an méid freisin suim na ndámh nó na gcáilíochtaí a shainíonn duine aonair nó rud. Tá luach agus ábharthacht ag baint le sin nó le méid mór. Ar a mhalairt, tá rud beag, beag nó beag luach : "Tá súil againn go dtiocfaidh López ar ais go luath toisc gur imreoir mór é don fhoireann", "Ní bheidh imní orm faoi dhuine den mhéid is lú", "Thosaigh sé ag déanamh coireanna nach raibh ábhartha ach beagnach, agus ansin chas sé le coireanna níos mó".

Brí eile an fhocail méid is é an méid nó méid inbhraite ruda, ad'fhéadfadh a bheith ina earraí nó in airgead, de réir mar a bheidh. Ó thaobh dlí de, tá sé faoi luach na rudaí a bhfuil díospóid faoi dhíospóid iontu agus a chinneann iomaíocht na moltóirí.

Tugtar ainm soláthar do ghníomhartha comhshaoil , ar an taobh eile, leis an méid a fhaigheann cuideachta chun aghaidh a thabhairt ar a hoibleagáidí conarthacha, dlíthiúla nó intuigthe, nó na gealltanais a fhaigheann sí, ar choinníoll gurb é a sprioc ná deisiú nó cosc damáiste sa timpeallacht

Ní thagann na méideanna a bhfuil sé mar chuspóir acu na costais a chumhdach chun an comhshaol a athshlánú mar gheall ar shócmhainn sheasta a dhíchóimeáil nó a aistarraingt isteach sa chatagóir seo, ach ní mór dóibh a bheith mar chuid de cuntas sonrach.

Tá sé tábhachtach aird a tharraingt ar nádúr míchruinn nó easpa tomhas is é sin tréith choincheap an mhéid, toisc go n-úsáidtear é go minic i gciall theoiriciúil amháin, seachas an ceann a fhaigheann an téarma cainníochtméid, mar shampla, a mbíonn luachanna sonracha ag gabháil leo de ghnáth. I bhfocail eile, níl sé chomh ceart an focal a úsáid cainníocht i dtéacs foirmiúil mar chomhchiall do méid, mura dtagraítear do na luachanna sainithe uimhriúla ach do na rudaí a léiríonn siad, cé gur féidir iad a mhalartú ó lá go lá gan cur isteach ar thuiscint an idirghabhálaí.

Pin
Send
Share
Send