Pin
Send
Share
Send


Coincheap na Gaeilge óige , téarma a thagann ón bhfocal Laidine iuventus, ceadaíonn sé an tréimhse atá suite idir an óige agus an aosacht . An Eagraíocht na Náisiún Aontaithe (ar a dtugtar Un ) a shainmhínigh an óige mar an chéim a thosaíonn ag 15 agus leathnaíonn sé go 25 bliain de shaol gach duine , cé nach bhfuil aon teorainneacha beachta maidir leis seo. Ciallaíonn ionchais saoil níos airde, i ngnéithe áirithe, daoine de 40 bliain Bí óg.

I óige, forbraítear an duine aonair ag an leibhéal gnéis ach níl sé fós ann aibíocht mhothúchánach tá sé sin ag teastáil chun aghaidh a thabhairt ar choinbhleachtaí an tsaoil do dhaoine fásta. Mar sin, is stát fásta é an fásta mar gheall ar thaithí na beatha.

Is ionann an óige agus tacar sóisialta ilchineálach áit a dteastaíonn ó gach foghrúpa é féin a idirdhealú ón gcuid eile agus ó dhaoine fásta. Féachann daoine óga le braistint muintearais a fhorbairt agus, dá bhrí sin, iad a ghrúpáil lena gcomhghleacaithe.

Sa chiall seo, ós rud é go bhfuil gá le haithint agus difreáil ag an am céanna, tá sé tábhachtach a rá go minic go gcinneann daoine óga go mbaineann siad le grúpaí áirithe bunaithe ar a n-aeistéitic nó a gcreideamh. Mar sin, mar shampla, faighimid grúpaí óige Caitliceacha, grúpaí sóisialaí nó treibheanna uirbeacha éagsúla.

Ina measc siúd, atá bunaithe go bunúsach ar an gcineál iompair nó cách chomh maith le héadaí, faighimid an óige atá mar chuid de threochtaí níos troime, bídís, rapadóirí, gabhair, dobhaigh, roicéirí nó mods.

Tá ról tábhachtach tugtha ag an bpictiúrlann, cosúil le réimsí ealaíne eile, don óige. Dá bhrí sin, faighimid líon mór scannán a thugann aghaidh ar an gcéim ríthábhachtach seo ó dhearcaí éagsúla, ní hamháin chun é a fháil amach ach chun an ceann is measa agus is fearr a thaispeáint.

I measc na léiriúchán is spéisiúla ar an gceann sin tá, mar shampla, The Dead Poets Club. Ba é Peter Weir an té a threoraigh an ceann céanna i 1989 a bhaineann le rang litríochta, a chuid mac léinn agus a mhúinteoir a dhéanann iarracht iad a mhúineadh gur chóir dóibh troid ar son a n-aislingí agus gur chóir dóibh maireachtáil ar an mbealach is fearr is féidir i láthair na huaire.

Is iad na cairdeas, an dílseacht agus an tallann a chónaíonn i ngach duine óg na luachanna ar a dtéann scannán eile faoi óige chun cinn. Baineann sé le Fionnachtain Forrester, ón mbliain 2000, a sheasann Seán Connery agus Rob Brown, a imríonn scríbhneoir a chuaigh ar scor cheana féin a fheidhmeoidh mar mhúinteoir féinmhuiníne a bhfuil tallann iontach liteartha aige nach bhfuil tionchar ag na dálaí sóisialta a bhfuil sé ina chónaí air.

Is gnách go n-úsáidtear an smaoineamh óige chun an grúpa óige agus an grúpa óige a ainmniú bhí an duine óig. Mar shampla: “Tá an óige ag cailleadh, tá níos mó drugaí agus alcóil ar na sráideanna gach lá”, “Ba imreoir mór sacair mé le linn mo óige”, “Chuir m'uncail in iúl dom go mbainfidh mé taitneamh as mo óige mar go dtagann na hoibleagáidí agus na freagrachtaí ina dhiaidh sin”.

Baineann úsáidí eile an choincheapa le amanna tosaigh rud áirithe ("Ní raibh an bealach milis, ina óige, seasmhach"), go fuinneamhfuinneamh (“Tá m'athair seachtó bliain d'aois ach taispeánann sé a óige i ngach páirtí: ní stopann sé riamh damhsa”) agus go brainse óige de chuid eagraíochta polaitiúla nó sóisialta (“Eagróidh an óige chumannach a ndeichiú comhdháil náisiúnta le linn na míosa seo chugainn”).

Pin
Send
Share
Send