Pin
Send
Share
Send


An focal bréige Tá a bhunús sa choincheap Laidine imitatio agus a bhaineann leis an mbriathar aithris . Tagraíonn an dara ceann don ghníomh a dhéantar ag iarraidh cóip eile a chóipeáil nó é a thógáil mar shampla. Sa chiall seo, is rud é gníomh bréige nó gníomh atá freagrach as cóip a dhéanamh go ceann eile, a mheastar a bheith níos fearr nó níos luachmhaire go ginearálta.

Nuair a chuirtear i bhfeidhm ar tháirge tráchtála nó ar rud é, tá sé mar aidhm ag an aithris aithris a dhéanamh ar an gcineál bunaidh a ghintear mearbhallmeon a spreagadh , ionas go bhfaighidh an táirge sin áit dhosháraithe sa mhargadh: “Is bréige den tsamhail Nike is déanaí iad na bróga sin”, "Taispeánfaidh an músaem aithris ar an dealbh cáiliúil den ealaíontóir Iodálach".

Is éard atá i aithriseoireacht rud éigin a dhéanamh ar an mbealach céanna a dhéanann duine eile, ag cóipeáil a stíl: “Is breá le mo uncail Charles Chaplin”, "Tháinig clú agus cáil ar an greannóir seo as a aithris ar Joaquín Sabina".

Mar atá sainithe Piaget , is comhartha bréige é an fhaisnéis atá ag duine aonair. Rinne sé féin staidéir uileghabhálacha a chuir ar a chumas an acmhainn sin a roinnt ina sé chéim agus an coincheap a shainiú faisnéis sensomotor , a bheith in ann teacht ar an tionscnamh. Mar thoradh ar a chuid staidéir, is é an rud a rinne an duine roimh fhoghlaim a dhéanamh ar an mbealach ina bhfaigheann duine eolas ná aithris agus athrá leanúnach a dhéanamh ar a leithéid de ghníomhaíocht. Ag an tús is a fíric neamh-dheonach , a ndéanfar anailís air ina dhiaidh sin, chun a bheith in ann ansin printíseacht a labhairt.
De réir Piaget ceadaíonn an aithris an duine ionadaíocht a chruthú agus a athrú caingean i sraith íomhánna i do inchinn a ligeann duit cásanna a chomhcheangal leis na cásanna chun a freagairt chomhchosúil .

Aithrise san ealaín

In amanna ársa, bhí an coincheap nasctha leis mimesis , a bhí mar aithris ar an nádúrtha i réimse na ealaín . Sa chiall seo, bhí Mimesis ag iarraidh a bheith ina rud a bhí comhionann le bunadh.
Aristotle D'áitigh sé nach bhfuil aon ealaín ann nach aithris í. Éilíonn Aristotelian, i ndáiríre, go bhfuil bréige mar thúsphointe foghlama.

Maidir leis an fileata , tá go leor teoiricí ann maidir le bréige. I rith an ochtú haois déag measadh go raibh an téarma seo bunriachtanach leis an téarma seo solúbthacht (tabhair an focal rithim agus an cheoil), bhí an dá cheann riachtanach chun labhairt faoi fhilíocht. Sa aithris ní hamháin go ndearnadh tagairt d'atáirgeadh an nádúir, ach don tagairt do mhúnlaí liteartha áirithe.

Maidir le aithris an nádúir, is gá a shoiléiriú nach mbaineann an coincheap seo le hatáirgeadh an tírdhreacha nó cóip de na rudaí agus na hábhair atá ina gcónaí i meán áirithe, ach go mbaineann sé freisin le coincheap níos leithne áit a bhfuil is cosúil go bhfuil gníomhartha daonna bunúsach agus go n-athraíonn siad an timpeallacht .

Chun idirdhealú soiléir a dhéanamh idir oibreacha de chaighdeán éagsúil i gcás ina dtaispeántar atáirgeadh an nádúir, cruthaíodh dhá choincheap shoiléire. aithris áirithe agus an aithris uilíoch . Cuireann an chéad cheann ar ár gcumas an rud nó an gníomh a léirítear a thuiscint agus a aithris mar thoradh air gan aon mhaisiú, mar a tharla ; Is éard atá ann ná ionadaí dúlra agus dílis. Tá an dara ceann, ar an láimh eile, bunaithe ar thuiscint níos suibiachtúla ar réaltacht, a léiríonn fís na fírinne treoraithe ag dearcadh an fhile , áit a mbeidh na rudaí agus na hábhair thart ar thaithí an ealaíontóra; Sa chás seo, is é an aithris aithris an nádúr.

Ag an bpointe seo is gá a shoiléiriú gur gné nó réimse í an dúlra ó thús an lirice, inar dhearbhaigh na filí iad féin chun a gcuid smaointe a chur in iúl, ag bunú comparáidí leis sin ó lá go lá agus a bheith in ann figiúirí teibí a chruthú tríd. Chreid sé seo go léir le linn an ochtú haois déag go raibh aithris riachtanach ar nádúr na filíochta, lena n-áirítear eilimintí nádúrtha amháin, ach freisin smaointe agus gníomhartha daonna (fíor agus samhailteach) agus an domhan daonna, nádúrtha agus diaga; ag glacadh leis go ndeachaigh gach rud a bhí ann go spioradálta agus go hábhartha isteach i gcoincheap an nádúir.

Pin
Send
Share
Send