Pin
Send
Share
Send


Stát tá sé a aidiacht a chuirtear i bhfeidhm chun tagairt a dhéanamh don mhéid atá nasctha leis Stát , tuiscint a fháil ar an gcoincheap seo mar an struchtúr a bhunaigh na hinstitiúidí go léir atá freagrach as feidhmiú a pobal laistigh de chríoch áirithe.

An rialóirí is iad sin na cinn a threoraíonn na heintitis stáit de réir a bprionsabal idé-eolaíoch. I sochaí dhaonlathach, iad siúd a thagann rialtas Toghtar iad trí vóta na saoránach isteach toghcháin saor in aisce .

Is é an stát, i mbeagán focal, ná gach rud atá faoi smacht an stáit . Ar an mbealach seo, is féidir labhairt faoi institiúidí éagsúla nó toisí stáit. Ceann acu is ea oideachas stáit , atá curtha ar fáil in scoileanna agus ollscoileanna poiblí agus de ghnáth is saor-rochtain é sin.

An scoileanna stáit ar an mbealach seo, déanann an Stát iad a mhaoiniú. Is éagsúil é cás na Gaeilge scoileanna príobháideacha , a oibríonn mar cuideachtaí (Tá brabús á lorg acu) agus gearrann siad táille ar a gcuid seirbhísí oideachais.

A ospidéal stáit , ar an láimh eile, is ionad sláinte é a réitíodh le hairgead poiblí agus a bhainistíonn na húdaráis Stáit. Seo iad ospidéil , cosúil le scoileanna sa rang céanna, atá saor agus a fhreastalaíonn ar an daonra ar fad, gan idirdhealú. Ina ionad sin, tá clinicí príobháideacha agus sanatoriums ann a ghearrann cúram.

Is léir gur féidir leis an aidiacht stáit a bheith sna comhthéacsanna is éagsúla, cé go bhfuil an bhrí chéanna leis i gcónaí. Mar shampla: “Chuir an chuideachta feabhas ar a bhrabúsacht mar gheall ar bhainistíocht stáit”, "D'fhógair an t-uachtarán go raibh monarcha aerárthaigh stáit á tógáil", “An modh cumarsáid bíonn claonadh ag an stát a bheith róchontúirteach leis an rialtas ar dualgas ”.

Idirghabháil Stáit

Tugtar rannpháirtíocht an Stáit ar rannpháirteachas an Stáit i ngníomhaíocht eacnamaíoch gníomhaireachta príobháidí nó i riarachán poiblí, rud a laghdaíonn go mór an neamhspleáchas atá ag an gceann deireanach le ceann amháin nó níos mó cuspóirí sainmhínithe go maith, mar shampla:

* gníomhaíochtaí áirithe a chur chun cinn nó iarracht a dhéanamh iad a stopadh, de réir na n-éifeachtaí a chruthaíonn siad sa tsochaí;
* gníomhú i gcoinne cás monaplachta chun iomaíocht saor in aisce a aisghabháil in earnáil ar leith;
* slándáil shóisialta agus an córas cánach a thiontú ina n-ionstraimí dáilte ioncaim;
* staideanna mí-úsáide a chosc trí chumhacht eacnamaíoch phríobháideach agus tacú le plean eacnamaíoch áirithe don tír ;
* leas a bhaint as earraí poiblí áirithe nach féidir le sásra margaidh rialú leordhóthanach a dhéanamh orthu;
* straitéisí a mholadh agus a chur i bhfeidhm chun acmhainní nádúrtha a shaothrú ar bhealach inbhuanaithe, chun an comhshaol a urramú agus chun leibhéil truaillithe a íoslaghdú;
* cneasaigh leigheasanna ar féidir leo imeacht teipeanna sa mhargadh (soláthar earraí nó seirbhísí nach bhfuil leordhóthanach nó díréireach; mar thoradh air sin ní fheidhmíonn an margadh ag feidhmiú go héifeachtach).

Nuair a bheidh an idirghabháil Sroicheann an Stát a theorainneacha, is féidir go mbeidh gach ionstraim táirgthe (monarchana, mianadóireacht, talmhaíocht agus seirbhísí, i measc daoine eile) i lámha an Stáit. Ar an láimh eile, is féidir le hidirghabháil a bheith measartha nó éadrom, má tá sé dírithe ar an bpróiseas eacnamaíoch a rialáil agus na hionstraimí malartaithe, airgeadaíochta, cánach agus creidmheasa a úsáid ionas go mbeidh níos mó acmhainní ag baint leis na gníomhaíochtaí táirgiúla a theastaíonn uait a chur chun cinn, nó a dhíspreagadh dóibh siúd a bhfuil tionchar diúltach acu ar an tsochaí, go díreach nó go hindíreach.

Athraíonn méid na freagrachta stáit de réir an teagasc le cur i bhfeidhm: ar aon cheann amháin tá easpa rannpháirtíochta Stáit sa gheilleagar; i lár tá geilleagar measctha agus an sóisialachas daonlathach; ar deireadh Marxism molann sé go ndéanfadh an Stát bainistiú ar shaol eacnamaíoch na tíre.

Is fiú a lua go bhfuil an téarma idirghabháil, nuair a bhíonn sé scoite amach, tá coincheap difriúil aige: tagraíonn sé don rannpháirtíocht mhíchuí Stáit amháin i bhfadhbanna inmheánacha eile , agus baineann sé seo le coincheap na Gaeilge impiriúlachas , i gcásanna tromchúiseacha.

Pin
Send
Share
Send