Pin
Send
Share
Send


Coincheap na Gaeilge meastóireacht Tagraíonn leis an ngníomh agus leis an toradh a bhaineann le measúnú , briathar a bhfuil a haineolaíocht ag dul ar ais chuig an bhFraincis evaluer agus a cheadaíonn sin an tábhacht a bhaineann le rud nó saincheist ar leith a léiriú, a mheasúnú, a bhunú, a léirthuiscint nó a ríomh .

Mar a cuireadh in iúl Maccario is gníomh é ina gcaithfidh tú breithiúnas a dhéanamh thart ar shraith faisnéise agus ní mór cinneadh a dhéanamh de réir na dtorthaí a chuireann mac léinn i láthair.

Ar a thaobh Ceallraí Teleña a deir go bhfuil sé comhdhéanta d’oibríocht a dhéantar laistigh den gníomhaíocht oideachais agus a bhfuil sé mar aidhm aige feabhas leanúnach a chur ar ghrúpa mac léinn. Tríd an méid sin gheobhaidh tú an t-eolas cruinn faoi na torthaí a bhain an mac léinn sin amach i dtréimhse ar leith, ag bunú comparáidí idir an cuspóirí pleanáilte ag tús na tréimhse agus iad siúd a fhaigheann an mac léinn.

Is féidir meastóireacht a thuiscint freisin mar mheastóireacht scrúdú atá molta i dtimpeallacht na scoile ionas go gcáileoidh an múinteoir an eolas an inniúlachtaí agus an feidhmíocht dá chuid mac léinn. Mar shampla: "Amárach tá meastóireacht litríochta agam" u “Sa lá atá inniu ann rinneadh meastóireacht orm sna hEolaíochtaí Sóisialta”.

Ag leibhéal córasach tá sé mar aidhm ag an meastóireacht oideachais a bheith ar eolas go córasach faoi na héachtaí a baineadh amach i dtréimhse na scoile.

cuir chuige éagsúla Chun meastóireacht a dhéanamh, tá cuspóir ag gach duine acu go bhfuil sé ag iarraidh anailís a dhéanamh air agus freagraíonn sé dó chun é a chríochnú.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara, ar an leibhéal acadúil, nach bhfuil aon bhealach amháin ann chun meastóireacht a dhéanamh: braitheann gach rud ar an gcuspóir atá á leanúint agus ar bunús teoiriciúil ina bhfuil sé comhthéacsaithe. Is féidir an mheastóireacht, i ndáiríre, a leathnú chuig na hinstitiúidí, an CV , múinteoirí agus an córas oideachais ar fad.

D'fhéadfaí beirt a lua paraidíme meastóireachta : an carachtar positivist , atá bunaithe ar dhearcadh cainníochtúil, agus malairt , a thugann neamhaird ar oibiachtúlacht na meastóireachta.

Mar sin féin, tá cineálacha éagsúla measúnuithe ann a sháraíonn timpeallacht acadúil nó scoile. An measúnú comhshaoil Mar shampla, cuireann sé ar chumas pleanálaí a bheith cinnte go bhfuil na roghanna forbartha atá á mbreithniú aige oiriúnach don chomhshaol.

An meastóireacht ar phróifíl shíceolaíoch ar an taobh eile, is nós imeachta é a fhreagraíonn do scéim réamhbhunaithe agus a fhorbraítear le seasmhacht. Tairgeann sé an fhéidearthacht anailís a dhéanamh ar leibhéal forbartha an mhic léinn agus na hathruithe a tharlaíonn ann ón oideachas agus ón idirghníomhú leis an timpeallacht shóisialta.

Is féidir leat trácht freisin ar an measúnú cáilíochta , próiseas a dhéanann a cuideachta u eagraíocht chun gníomhaíochtaí rialaithe cáilíochta a mhaoirsiú.

Is féidir leat a measúnú comhthéacs : nuair a chinntear na cuspóirí agus na modhanna chun iad a bhaint amach. Déantar staidéar comparáideach ar a bhfuil bainte amach.

Amháin measúnú riachtanas i gceist leis an tionscadal, déantar anailís ar na hacmhainní, na modhanna agus an cur i bhfeidhm.

An meastóireacht próisis is é an ceann a dhíríonn ar na torthaí a fuarthas, bunaithe ar an modhanna fostaithe agus an cuar dul chun cinn ina bhfuil deacrachtaí, cinntí agus cuspóirí aontaithe.

D'fhonn anailís a dhéanamh ar mheastóireacht ar fhoghlaim, ar tháirgeadh nó ar aon rud, is gá modhanna éagsúla anailíse a dhéanamh a bheith eolach ar na cinntí a rinneadh maidir leis an pleanáil (cláir, feidhmiú agus rialuithe) atá ceart).

Pin
Send
Share
Send