Pin
Send
Share
Send


Amháin duine Ceannach teilifíseán scáileáin árasán nua a cheadóidh duit, de réir an méid a mhíníonn an díoltóir, fonn a chur ort 120 cainéal éagsúil . Nuair a shroicheann an ceannaitheoir a theach, áfach, tugann sé rabhadh nach bhfuil ann ach foinn 80 cainéal . Tá an t-ábhar neamhshuimiúil, téann an t-ábhar ar ais go dtí an siopa leis an teilifís agus iarrann sé go seolfaí ar ais é airgead . Ar an mbealach seo, trí na rudaí a chaitear a fháil ar ais, faigh a aisíoc .

Ciallaíonn an coincheap seo, dá bhrí sin, go bhfuil faigh ar ais an rud a bhí á sheachadadh aige (ie íoctha amach). Is gnách go dtarlaíonn eisíocaíochtaí nuair nach mbíonn duine sásta le ceannach, cé gur féidir é a bheith ina dhuais nó ina chineál cur chun cinn freisin.

Is féidir go banc Aisíocaíochtaí a thairiscint do chustaiméirí a dhéanann a gceannacháin le cárta creidmheasa. Tugann an t-eintiteas, ar an mbealach seo, aisíocaíocht de 10% den chostas iomlán d'úsáideoirí an chárta CardBuy Déanann siad a gceannach Dé Máirt nó Déardaoin.

Féadtar go ndéanfaí aisíocaíocht eile nuair a cuideachta Seol do tháirgí tríd an bpost. Monaróir bróg Shozatos teacht ar chomhaontú leis an siopa Bróga WorldShoes tríocha bosca dá bhuataisí nua a sheoladh chuig an tseirbhís poist, le híoc i dtráthchodanna. Léiríonn an comhaontú sin Shozatos tabharfaidh sé aire, i bprionsabal, don chostas loingseoireachta, cé Bróga WorldShoes Ní mór duit an t-airgead sin a aisíoc nuair a íocann tú an chéad tráthchuid.

Tá brí leis an téarma aisíocaíocht freisin faoi bannaí bannaí , is é sin duine (ar a dtugtar urra) an oibleagáid conradh le tríú páirtí a íoc (an. t príomhfhéichiúnaí(b) i ndlúthpháirtíocht nó mar fhochuideachta, sa chás nach féidir leis an Stát sin freagracht a ghlacadh. Is cineál comhthoiliúil atá sa chonradh seo agus ní bheidh aon chostas airgid le tabhairt chun críche, ós rud é nach dtarlaíonn sé ach nuair a chinneann nó a nglacann an ráthóir le freagra a thabhairt don fhéichiúnaí, gan gá a bheith leis an dara duine.

Sa chomhthéacs seo, dá bhrí sin, tugtar air gníomh aisíocaíochta maidir leis an staid ina n-íocann an ráthóir fiachas gan a bheith ar an eolas go ndearna an féichiúnaí é. Ós rud é go ndéantar an creidiúnaí le dhá oiread an airgid a chomhfhreagraíonn dó, tá sé de cheart ag an bhféichiúnaí a cheangal air a scair a thabhairt ar ais. A luaithe a bheidh an aisíocaíocht déanta, caithfidh an féichiúnaí an méid tosaigh móide costais, an t-ús a fabhraíodh ón nóiméad íocaíochta agus aon damáiste a chúiteamh.

Tá bunús an ghnímh aisíocaíochta le conradh sainordaithe (má thoilíonn an féichiúnaí leis na bannaí) agus sa gníomhaireacht neamhoifigiúil (má dhéanann an féichiúnaí neamhaird ar an oibleagáid atá faighte ag an ráthóir), an dá choincheap a bhaineann leis Ceart Rómhánach Tá sé tábhachtach a dhearbhú go bhfónann an gníomh aisíocaíochta don duine atá i gceannas ar fhiach eachtrach agus nár cheart é a úsáid ar aon bhealach chun brabúis a fháil dá sheirbhísí; Ar an gcaoi chéanna, má íocann an ráthóir níos mó airgid ón bhféichiúnaí, níl aon cheart aige an difríocht sin a éileamh ón bhféichiúnaí, ach méid iarbhír an fhéich.

Is iad seo a leanas cuid de na ceanglais maidir leis an ngníomh aisíocaíochta:

* gur íoc an ráthóir an fiach;
* ní mór an ghníomhaíocht a chomhdú roimh a oideas ;
* ní mór don phríomhfhéichiúnaí an t-éileamh a dhéanamh;
* ní féidir leis an ráthóir a bheith gníomh aisíocaíochta príobháidí. Tarlaíonn sé seo mura bhfuil do íocaíocht bailíochtaithe nó mura n-aontaíonn an féichiúnaí go ndearnadh an banna (mura bhfuil an fiach múchta).

Pin
Send
Share
Send