Pin
Send
Share
Send


An smaoineamh faoi in-atáirgtheacht ní cuid den fhoclóir é Acadamh Ríoga na Spáinne (RAE ). Is minic a úsáidtear an coincheap i gcomhthéacs gnéasacht .

Is féidir linn a rá gur téarma é a thagann ón Laidin. Go sonrach, is é a bhunús easaineolaíoch Laidineach an briathar “atáirgeadh”, arb é an toradh é ar shuim dhá chuid den teanga sin atá difreáilte go soiléir: an réimír “ath-”, a úsáidtear chun athrá a léiriú, agus an briathar “táirge”. Tá sé seo, ina dhiaidh sin, roinnte ina dhá cheann: an réimír "pro-", rud a chiallaíonn "ar aghaidh", agus an briathar "ducere", is féidir a aistriú mar "díreach."

Tugtar atáirgeacht air ábaltacht duine aonair le hathair leanaí agus de tiomantas do bhur dtógáil . Ciallaíonn sé seo go dtéann an téarma thar a cumas atáirgthe ar bhealach bitheolaíoch, lena n-áirítear freisin iompraíochtaí an dearcaí agus an mothúcháin atá nasctha le hathair agus máithreachas.

Déantar a lán rudaí a phléitear, a ndéantar staidéar orthu agus a ndéantar anailís orthu i dtéarmaí atáirgtheachta. Le himeacht ama, tá faisnéis chríochnaitheach ann faoi agus tá béim curtha ar chuid acu, agus iad seo a leanas ina measc:
- Meastar gur léiriú é atáirgiúlacht ar dhearcadh nó ar theilgean narcissistic an duine. Cén fáth? Ós rud é go mothaíonn an té a thiocfaidh chun bheith ina athair nó ina mháthair go bhfuil a mhac cosúil leis, toisc go bhfuil sé lán le sásamh a fheiceáil go bhfuil sé ag baint amach nó ag baint amach na spriocanna atá bainte amach aige, toisc go bhfuil sé thar a bheith sásta go leanann sé ina chosa ...
- Ar an mbealach céanna, creidtear gur léiriú ar fhlaithiúlacht an duine fásta atá i gceist atá i gceist le hatáirgeacht. Agus is é sin go mbeidh sé ábalta a thaobh nach bhfuil chomh santach a shnámh ag an am ina dtiocfaidh an chéad rud dó chun bheith ina mhac, téann sé as a bhealach mar go bhfuil gach rud a theastaíonn uaidh, measann sé ar dtús riachtanais a shliocht a chlúdach agus ansin ...

Tugann an atáirgeadh le tuiscint, sa chéad chéim, an fhéidearthacht caidreamh gnéis a choinneáil a eascraíonn as toirchiú an toircheas agus an seachadadh . Nuair a bheidh an timthriall seo críochnaithe, rugadh duine nua a bheith daonna agus tosaíonn céimeanna eile atáirgtheachta ag forbairt.

Ó bhreith linbh, seoltar próisis shíceolaíocha agus shóisialta éagsúla. Is minic a dhéanann tuismitheoirí patrúin áirithe a d'fhoghlaim siad óna dtuismitheoirí féin nó ó dhaoine eile a athdhéanamh nó a chothabháil. daoine : bealach chun leanaí a chothú, treoirlínte don oideachas, etc. Go ginearálta, tá sé i gceist ag tuismitheoirí a bpáistí a ardú agus cinntí comhfhiosacha a dhéanamh, ag féachaint don fhorbairt is fearr do leanaí.

Is éard atá i gceist le feidhmiú na hatáirgeachta ná rudaí difriúla a mhúineadh do leanaí ionas gur féidir leo a lánpháirtiú sa sochaí . De ghnáth bíonn tuismitheoirí ag iarraidh go bhféachfadh a bpáistí araon agus glac do luachanna .

Breithnítear atháirgtheacht, ar an láimh eile, mar acmhainn atá nasctha le flaithiúlacht : seachadann tuismitheoirí a gcuid am agus an méid atá acu, idir ábhar agus siombalach, a roinnt lena bpáistí.

Pin
Send
Share
Send