Pin
Send
Share
Send


A téacs tá sé a sraith comharthaí , ionchódaithe i gcóras a dhéanann iarracht teachtaireacht a tharchur. An filíocht , dá chuid, nasctha le hintinn aeistéitiúil na bhfocal, go háirithe nuair a bhíonn siad eagraithe i véarsa.

téacs fileata , mar sin, an ceann a achomhairc ar acmhainní stíle éagsúla chun mothúcháin agus mothúcháin a chur in iúl , ag urramú an critéir Stíl an údair. Ar dtús, bhí carachtar deasghnách agus carachtar pobail ag téacsanna filíochta, cé go raibh téamaí eile le feiceáil le himeacht ama. Ba chóir a lua freisin gur cruthaíodh na chéad téacsanna filíochta le canadh.

Is é an ceann is coitianta ná go bhfuil an téacs fileata scríofa i véarsa agus go bhfaigheann sé ainm dán nó filíocht Tá, áfach, téacsanna filíochta forbartha i bprós. Is éard atá i véarsaí, stanzas agus rithim ná méadracht an téacs fhileata, áit a ndéanann filí séala a gcuid acmhainní liteartha a phriontáil.

Seasann téacsanna géiniteacha chun eilimintí de luach siombalach agus de íomhánna liteartha Ar an mbealach seo, caithfidh dearcadh gníomhach a bheith ag an léitheoir chun an teachtaireacht a dhíchódú. Mar shampla: is féidir le téacs fileata tagairt don ghrian mar "An bonn órga" nó an "Foinse na beatha", cé go luafadh téacs eolaíoch é mar a "Star den chineál speictreach".

Sa seánra fileata, i mbeagán focal, aeistéitiúil teanga thar ábhar, a bhuí le nósanna imeachta fóineolaíochta, semantic agus comhréire éagsúla. Is iondúil gurb é an topaic a bhaineann le comhcheangal agus le sintéis, le raidhse meafar agus figiúirí eile liteartha, an téacs fileata nua-aimseartha.

Figiúirí liteartha sa bhfilíocht

Maidir le litríocht, is ionann focal agus deireadh iontu féin; an figiúr liteartha (ar a dtugtar freisin reitric), ina chiall is leithne, ná aon acmhainn a úsáideann na húdair chun a dtéacsanna a oiriúnú, chun a gcuid teachtaireachtaí a threisiú. Ar an láimh eile, sainmhínítear iad mar athrú ar an ngnáthúsáid teanga chun éifeacht stíle áirithe a thabhairt chun críche.

Tá na figiúirí liteartha níos coitianta i bhfilíocht ná mar atá siad prós; mar sin féin, sáraíonn siad teorainneacha na litríochta agus sroicheann siad óráid laethúil, cé go pointe níos lú. Ó thaobh reitriciúil de, déanann na hacmhainní seo pianbhreitheanna níos taitneamhaí agus níos áitithí, gan aird a thabhairt ar rialacha gramadaí. Is ornament é, a rugadh mar thoradh ar sprioc an-sonrach ag an scríbhneoir.

Feicimis cuid de na figiúirí liteartha a d'úsáid údair na teanga Castilian:

* allegory: baintear amach é trí shraith de meafar nó siombailí chun réaltacht a chur in iúl ar eitleán samhailteach. Is féidir é a fheiceáil sa sliocht seo a leanas:

"Is iad ár saol na haibhneacha
Cad a thabharfaidh siad ar muir ...
Téann na mainéir
Tá sreabhadh na n-aibhneacha ansin
Tá an meán eile ...
";

* samhail nó comparáid: úsáidtear é chun cur síos a dhéanamh ar bhealach cosantach ar an cosúlacht nó ar analaí a bhíonn i láthair ag dhá réaltacht, agus baintear amach é trí dhá choincheap a cheangal trí naisc comparáidí nó cáithníní ("cosúil le bolcán a fhógraíonn bodhar go n-éireoidh sé");

* pearsanú nó prosopopeya: baineann sé le saintréithe daoine a shannadh d'ainmhithe nó do dhaoine neamhbheo, mar a tharlaíonn sé i scéalta iontacha, i n-ailléiteacha agus i fables. Tá roinnt samplaí de phearsanú algartamach an grásta, an ghaois agus an locht. Cuireann an carachtar miotasach Don Juan, ar an láimh eile, seduction. Samplaí i véarsaí: "imríonn an ghaoth oíche sa spéir agus canann sí", "insíonn an oíche dom fút";

* Hyperbole: is éard atá ann ná réaltacht a chur i láthair go díréireach, cibé acu atá sé méadaithe nó laghdaithe. Is é sin le rá, is bealach áibhéil é chun tú féin a chur in iúl. Tríd an acmhainn seo, éiríonn an litríocht níos déine, mar is léir sna samplaí seo a leanas: "chun moill a chur air tá sé ag gortú", "Mura dtagann tú ar ais go dtí mo thaobh go luath, rachaidh mé chun báis".

Pin
Send
Share
Send