Pin
Send
Share
Send


Is é an chéad chéim chun brí théarma an teidil a chinneadh agus a thuiscint ná a bhunadh aibíochta a bhunú. Sa chiall seo, ní mór dúinn paitinn a fhágáil a thagann as an Laidin agus as an bhfocal “titulus”, ar féidir é a aistriú mar chomhartha, fógrán nó comhartha.

Ceannlíne is é an aidiacht a bhaineann le cé a fheidhmíonn a gairm nó a muirear le a teidealceapachán oifigiúil . Idir an dá linn, tá coincheap an teidil nasctha leis an aitheantas a thugtar do a duine as a gcuid eolais, a sinsearacht nó a sainiúlacht eile.

Maidir leis an bhrí sin is féidir linn a shuíomh go bhfuil ceannlíne na hollscoile ar a dtugtar. Is téarma é a úsáidtear chun tagairt a dhéanamh do na hoidí uile a fheidhmíonn mar oifigigh Stáit, a fhorbraíonn a ranganna mar mhúinteoir agus a dhéanann obair thaighde suimiúil freisin.

Sa chiall seo, tá dochtúirí leighis ann freisin, arb iad na gairmithe sin iad ar a dtugtar dochtúirí teaghlaigh nó teaghlaigh. Agus tá siad freagrach as soláthar seirbhísí a chur ar fáil a fhreagraíonn do chúram príomhúil, agus iad ag obair mar sin ionaid sláinte nó othair sheachtracha.

Mar shampla: “Tá Marcos ar tí an tréimhse phromhaidh a chríochnú sa scoil agus tá sé muiníneach go n-ainmneofar é mar ollamh iomlán an ábhair”, “Tá mé ag obair san ospidéal ar feadh míonna, ach níl mé fós ceaptha mar shealbhóir agus tá ionadaithe á ndéanamh agam fós”.

An duine ag a bhfuil céim nó doiciméad a aithníonn é agus, dá bhrí sin, go bhfuil cearta agus oibleagáidí áirithe aige, faigheann sé ainm an tsealbhóra freisin: "Chun an tseirbhís a dhíliostáil, caithfidh tú do cháipéis aitheantais agus an ticéad íoctha deireanach a chur chuig an sealbhóir", “Tá neamhrialtacht aimsithe againn le húinéir an chuntais bhainc seo”, “An tusa úinéir na feithicle seo? Caithfidh mé a chur in iúl duit go bhfuil iarratas gabhála ar an gcarr ”.

Sa spórt , is aidiacht é ceannlíne, a deir imreoir, a deir an té a dhéanann idirghabháil rialta i bhfoirmiú na foirne a thosaíonn na cluichí . Sa chiall seo, is féidir linn labhairt faoi cheannlínte (iad siúd atá taobh istigh den réimse nuair a thosaíonn an cluiche) agus ionadaithe (imreoirí cúltaca): “Gan ach ocht mbliana déag d'aois, bhí Lionel Messi ina úinéir ar cheann de na foirne is tábhachtaí ar domhan”, "Thug an t-imreoir rabhadh do na ceannairí, mura dtosóidh sé sa chéad chomórtas eile, gur fearr leis club nua a lorg".

Ar deireadh, is é an sealbhóir an gníomh chun teideal nó ainm a chur ar rud éigin (“Níl a fhios agam conas an scéal seo a theideal”) agus gach ceann de theidil nuachtáin nó iris (“Ba é bua na Brasaíle an ceannlíne is tábhachtaí de nuachtáin spóirt an lae inniu”).

Mar gheall ar an bhrí dheireanach seo, d’fhéadfaimis a shuíomh go bhfuil roinnt leideanna ann a chaithfear a dhéanamh chun an méid is féidir a bhaint amach mar cheannlíne mhaith. Is iad sin go sonrach:
• Caithfidh sé a bheith gearr agus gonta. Moltar nach mbeadh níos mó ná sé fhocal agat.
• Caithfidh sé a bheith éasca a thuiscint.
• Caithfidh cáilíocht a bheith aige.
• Bunaithe ar an gcineál faisnéise atá ag an alt, is féidir leis a bheith níos faisnéisí nó níos cruthaithí.
• Seachnaítear marcanna poncaíochta, ag tosú le figiúirí nó gealltóireacht ar íogaireacht.

Pin
Send
Share
Send