Pin
Send
Share
Send


An focal oideolaíocht Tá a bhunadh sa Ghréigis ársa payagogos. Bhí an téarma seo comhdhéanta de payos ("Leanbh" ) agus gogia ("Drive""Carry" ). Dá bhrí sin, tagraítear don choincheap daor ba chúis leis sin leanaí ar scoil .

Faoi láthair, is é oideolaíocht an tacar an t-eolas atá dírithe orthu oideachas , a thuigtear mar feiniméan a bhaineann go bunúsach leis na speicis dhaonna agus a fhorbraíonn ar bhealach sóisialta.

Dá bhrí sin, is oideolaíocht é eolaíocht a chuirtear i bhfeidhm le tréithe síceasóisialta a bhfuil an leas is mó ag an oideachas iontu.

Maidir leis seo, tá an disciplín thuasluaite chomh tábhachtach sin go bhfuil pedagógach ann le roinnt blianta i ngach scoil phoiblí atá mar chuid de Líonra Teagaisc na Spáinne agus nach é amháin atá freagrach as tacú le hobair na múinteoirí ach freisin Cabhraíonn sé le daltaí a bhfuil sé de dhíth air i réimsí áirithe.

Go sonrach, tá feidhmeanna sainmhínithe go soiléir ag an bhfigiúr seo in aon scoil nó institiúid mar seo a leanas: seirbhís treorach agus eagrú scoile, clársceidealú modheolaíochtaí sonracha, comhairle múinteoirí, ullmhú teiripí sonracha, teicnící staidéir, diagnóis an mhic léinn ...

Tá sé tábhachtach a aibhsiú go mbaineann oideolaíocht leas as ranníocaíochtaí na n-eolaíochtaí agus na ndisciplíní éagsúla, mar shampla antraipeolaíocht, síceolaíocht, fealsúnacht, leigheas agus socheolaíocht.

Ar aon nós, ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil údair ann a mhaíonn nach eolaíocht í oideolaíocht, ach gur a ealaín nó cineál eolais.

Is oideolaíochtaí a lán acu a chuir a gcuid teoiricí le chéile le linn na staire faoi oideachas, áfach, ina measc siúd tá na figiúirí ar fad cosúil le Paulo Freire. Is oideachasóir de thionscnamh na Brasaíle é seo a bhfuil tagairt déanta dó san eolaíocht seo.

Bhunaigh sé sraith fiche uasmhéad bunúsach go sonrach i réimse na hOideolaíochta óna dhearcadh. Táimid ag tagairt, mar shampla, go gcaithfidh an teagasc a bheith ag teastáil i gcónaí maidir le héisteacht, go bhfoghlaimímid go léir i gcónaí, nó nach próiseas é an staidéar trína ndéantar smaointe a chaitheamh ach go bhfuil na smaointe sin á gcruthú go beacht ag staidéar.

Mar sin féin, in éineacht leis an bhfigiúr seo, ba cheart dúinn aird a tharraingt ar go bhfuil a gcuid teoiricí agus físeanna faoin eolaíocht seo bunaithe ar oideachas curtha i láthair ag go leor comhghleacaithe eile atá cosúil leis. Ba é seo an cás le Robert Gagné, Jürgen Habermas nó Iván Petrovich Pavlov.

Is féidir oideolaíocht a rangú de réir critéar éagsúil. Is minic a labhraítear é oideolaíocht ghinearálta (nasctha leis an méid atá níos leithne i réimse an oideachais) nó oideolaíochtaí sonracha (forbartha i struchtúir eolais éagsúla de réir na n-imeachtaí a fheictear ar fud na staire).

Tá sé tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir oideolaíocht agus eolaíocht a dhéanann staidéar ar oideachas agus teagascach mar an disciplín nó an grúpa teicníochtaí atá i bhfabhar an foghlaim . Dá bhrí sin is féidir a rá nach bhfuil sa teagasc ach disciplín atá mar chuid de ghné níos leithne mar oideolaíocht.

Tá oideolaíocht nasctha freisin leis an Oideolaíocht eaglasta , arb é an disciplín oideachais é atá dírithe ar an duine a oiliúint go buan, i ngach céim den fhorbairt de réir a dtaithí shóisialta agus chultúrtha.

Pin
Send
Share
Send